Petter Lunde style=

Petter Lunde

President Medlemsansvarlig
Bjørn Sølve Barka style=

Bjørn Sølve Barka

Visepresident Sekretær
Ragnar Skogerbø style=

Ragnar Skogerbø

Kasserer
Terje Krumsvik style=

Terje Krumsvik

Styremedlem
Jon Mosnes style=

Jon Mosnes

Styremedlem